Alle bliver berørt!

Forsumpningen vil påvirke:

 

Landbrugsarealer  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Landbrugsarealer forsumpes

 

Dyrkning vil besværliggøres/umuliggøres.

 

Udbytterne vil falde, fordi rodzonen formindskes.

 

 

 

 

 

 

 

 

Skove

  

 

 

 

 

 

Skove forsumpes.

 

Kun vandplanter kan gro med rødderne i vand.

 

Forsumpningen svarer til at vande potteplanterne i vindueskarmen for meget: Så dør de. Sådan vil det også gå med skovarealer: Træerne vil dø.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veje

   

 

 

Byer

 

 

 

 

Veje bliver oversvømmet.

 

Kan vejfunderingen holde til at stå under vand?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bygninger

 

 

 

Byer påvirkes.

 

Her et eksempel fra Bogense: Bybækken skal ikke vedligeholdes. Bunden skal hæves ved udlægning af grus.

 

Kortet er hentet på Miljøministeriets hjemmeside www.blst.dk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Boligerne ligger tæt på vandspejlet i Bybækken i Bogense.

 

Hvad sker der, når vandstanden stiger 30 cm her?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eller her?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vil samfundet accepterer alle disse påvirkninger?

 

 

 

 

 

 

webmaster - Jan Hjeds

www.vandplan.dk