Vandplanernes antagelse

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Grøn Vækst"-aftalen har lovet landbruget kompensation for landbrugets tab i forbindelse med fysiske forbedringer af vandløbene.

 

Miljøministeriets vandplaner forudsætter, at arealer, som forsumpes, findes i ådalene. Ådalene findes primært omkring de nedre vandløb. Disse arealer (lavbundsjord) har en lav produktivitet, og dermed et lavt afkast. Derfor er kompensationen for tab af arealer ifølge vandplanerne fastsat til 1.000 kr./ha pr år.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Virkeligheden

 

 

 

 

 

 

 

 

Miljøministeriets vandplaner har primært udpeget de øvre vandløb som indsatskrævende (orange vandløb). Det er fordi, disse vandløb er de mest modificerede, og dermed de mest unaturlige.

 

 

Kortet er hentet på Miljøministeriets hjemmeside www.blst.dk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Her er ingen ådale

 

 

 

 

 

 

De øvre vandløb er typisk stærkt modificerede. De er dybt nedgravede og snorlige.

 

Her findes ingen ådale, vandløbene er omgivet af regulære fuldgyldige landbrugsarealer (højbundsjord). Sådanne arealer udlejes til 5.000 kr/ha årligt. 

 

Derfor er vandplanernes kompensation beregnet på et forkert grundlag, og en kompensation på 1.000 kr/ha er helt utilstrækkelig.  

 

Såfremt en kompensation på 1000 kr./ha var tilstrækkelig, ville landbruget for længst have udlagt frivillige bræmmer efter den eksisterende ordning med kompensation på 1200 kr./ha.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     1.000 eller 5.000 kr./ha?

 

 

 

 

 

webmaster - Jan Hjeds

www.vandplan.dk