"Før afvandingen var Danmark helt ufatteligt vådt. Afvandingen er   

         den største ændring af det danske landskab nogensinde." 

 

               (citat) landskabshistoriker, professor Bo Fritzbøger, Saxo Instituttet, Københavns Universitet.

 

                Kortet er et fynsk matrikelskort fra 1841, før afvandingen. Signaturen for sump ses på hele østsiden af ejendommen, 

                mens man mod syd og vest ser marker, der er opdelt i mosaiklandskab af sumpede områder mellem dyrkede marker. 

                Det var irrationelt i 1860, og blev derfor afvandet.  Gennemføres vandplanerne, kommer man tilbage til dette 

                mosaiklandskab igen. Og det er endnu mere irrationelt i 2010.

 

                Arealerne udgør i dag regulær dyrket landbrugsjord (højbundsjord). (Klik på billedet for større format.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

webmaster - Jan Hjeds

www.vandplan.dk