Løsninger

 

      Herunder gives nogle løsningsforslag:

 

 • Inddrag en afvandingstekniker
  Vandplanernes største fejl skyldes fraværet af afvandingsteknisk indsigt. I det videre arbejde med vandplanerne bør indgå en afvandingstekniker, så fejlen kan rettes.
 • Uddyb vandløb før naturgenopretning
  Ønskes naturgenopretning ved vandløbsrestaurering og ophørt eller reduceret vedligehold, kan dette ske uden skade for omliggende arealer, hvis vandløbene uddybes tilstrækkeligt først. Man bør sikre, at afdræningen fungerer.
 • Genåbning af rørlagte vandløb bør kun ske i skel
  Genåbning af rørlagte vandløb på tværs af dyrkningsarealer bør ikke ske uden kompensation for ulemper. Genåbning af rørlagte vandløb i skel vil være langt mindre skadeligt.
 • Nedsæt ambitionen
  Fastholdes vandplanernes hensigt om vandløbsrestaurering og ophørt/reduceret vedligehold, bør de udpegede vandløbsstrækninger reduceres til få procent af de aktuelle udpegninger.

 

 

      Her findes muligheder!

 

 

 

  

 

 

 

 

webmaster - Jan Hjeds

www.vandplan.dk