Genåbning af rørlagte vandløb

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Vandplanerne omfatter indsatskrav om genåbning af 1.000 km rørlagte vandløb. Vandløbene er oprindeligt rørlagt, fordi de generede færdslen (landbrugsdriften).

 

Alene på Fyn er der krav om genåbning af 231 km vandløb.

 

Marken på kortet til venstre er på 12 ha, og skal gennemskæres 275 m på tværs af et rørlagt vandløb, der skal genåbnes (pink markering). Ved projektet tabes 7.200 kvm landbrugsjord. Marken opdeles i mindre, irrationelle marker, og driften besværliggøres. Vandplanerne beregner en kompensation for tab og ulempe på 0 kr.!

 

Kortet er hentet på Miljøministeriets hjemmeside www.blst.dk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Ekspropriationserstatning for vej

 

 

 

 

 

 

 

Sitationen er fuldstændig sammenlignelig med anlæg af en vej.

Denne mark på 14 ha skal gennemskæres 250 m på tværs af en nyanlagt vej (rød markering). Ved projektet tabes 5.700 kvm landbrugsjord. Ekspropriationserstatningen for tab og ulempe er fastsat til kr. 400.000.

 

Ekspropriationserstatning er et anerkendt princip i dansk retsbevidsthed. Burde dette princip ikke også gælde ved gennemførelse af vandplanerne?

 

 

Kortet er hentet på Miljøministeriets hjemmeside www.blst.dk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Konsekvens af genåbning Fyn

 

 

Rørlagte vandløb, der skal genåbnes er markeret med pink på kortet til venstre.

 

Genåbning af 231 km rørlagte vandløb på Fyn vil svare til, at der bliver gravet 4 nye vandløb, som hver især går tværs over hele Fyn fra Nyborg til Assens. Helt uden kompensation!

 

Kortet er hentet på miljøministreriets hjemmeside www.blst.dk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Er det rimeligt at grave 1.000 km nye vandløb på tværs af privat ejendom uden erstatning for tab og ulempe?

 

 

 

 

 

webmaster - Jan Hjeds

www.vandplan.dk