Vandplan.dk

 

 

Denne hjemmesides formål er at sætte fokus på væsentlige fejl i Miljøministeriets vandplaner. 

 

Hjemmesiden retter sig alene imod fysiske forbedringer i vandløb.

 

Høringssvar vedr. vandplanerne indsendt april 2011:

  • Rapport vedr. konsekvenser af reduceret afvanding - se her
  • Undersøgelse om afvandingsforhold - se her
  • Vandstands- og drænforhold på delstrækning af Vivede Mølleå - se her
  • Notat om plantevækstfaktorer drænanlæg og sedimentation i drænrør - se her

 

TV2Fyn belyser sagen i flere dokumentarudsendelser - se her

 

 

Flere eksperter bakker synspunkterne op i følgende artikler:

 

"Vandplaner gør Danmark ufattelig vådt" - læs her

af Frederik Thalbitzer - landbrugsavisen.dk - den 26. marts 2010

 

"Sådan ødelægger det jorden" - læs her

af Frederik Thalbitzer - landbrugsavisen.dk - den 26. marts 2010

 

 

Hjemmesidens formål er at rejse debatten:

  • Ønsker samfundet forsumpning af enorme arealer (landbrugsarealer, skove, byer og veje) over hele landet?
  • Ønsker samfundet at bruge 110 mia. kr. på forsumpning?
  • Ønsker samfundet at bruge 15.000 kr. pr. meter vandløb?
  • Kan man grave tværs gennem privat ejendom uden at give erstatning?
  • Kan man erstatte et tab på 5.000 kr./ha ved at betale 1.000 kr./ha?

 

Debatten ønskes rejst, fordi samfundet bør træffe sine valg på et oplyst grundlag.

 

 

Miljøministeriets Vandplaner kan læses på www.blst.dk

 

 

Hjemmesiden er sidst opdateret 15.05.2011

webmaster - Jan Hjeds