Konsekvensen af vandplanerne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gennemføres vandplanernes indsatskrav om ophørt/reduceret vedligeholdelse samt vandløbsrestaurering, stiger vandet i vandløbene.

 

Derved ødelægges afvandingen (læs mere her).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Vandplanernes indsatskrav

 

    

 

 

 

 

 

 

Vandplanernes indsatskrav omfatter:

  • Reduceret vedligeholdelse for 7.100 km vandløb af Danmarks 27.800 km vandløb.
  • Vandløbsrestaurering for 3.500 km vandløb.
  • Genåbning af 1.000 km rørlagte vandløb.

 

Samlet påvirkes 7.300 km vandløb.

 

Disse vandløb afvander 26% af Danmark svarende til 1.100.000 ha.

 

Vandløb, hvor vedligeholdelsen ophører/reduceres, er markeret med orange på kortet til venstre.

 

Kortet er hentet på miljøministreriets hjemmeside www.blst.dk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Forsumpet landbrugsareal

 

 

 

 

 

 

 

Når drænlæg ødelægges, forsumper arealerne.

 

7.300 km vandløb afvander 1.100.000 ha, svarende til 150 ha pr. km vandløb.

 

Hvis afvandingen ødelægges blot 500 m til hver side fra vandløbet, ødelægges 100 ha pr. km vandløb. 

 

7.300 km vandløb svarer derfor til et forsumpet areal på 730.000 ha.

 

Miljøministeriets vandplaner forventer kun forsumpning af 30.000 ha, og det er en kæmpe fejl. Fejlen skyldes manglende indsigt i dræningens funktionsprincip.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Vandplanerne kan medføre   

     forsumpning af 730.000 ha.

 

 

 

 

 

 

 

 

webmaster - Jan Hjeds

www.vandplan.dk