Hvem står bag

 

Hjemmesiden vandplaner.dk tilhører

 

Jan Hjeds
Elvedgårdsvej 6

5474 Veflinge

Tlf. 64 80 10 10

Mail: hjeds@c.dk

 

Jeg er agronom. Jeg ejer desuden en land- og skovbrugsejendom, men lever ikke af at drive landbrug/skovbrug.

Min ejendom vil, ligesom de fleste andre ejendomme i Danmark, blive påvirket af ændret afvanding, hvis vandplanerne gennemføres i den foreliggende form.

Hjemmesiden repræsenterer alene mine egne synspunkter og er uafhængig af organisationer og foreninger. 

Formålet er at sætte fokus på væsentlige fejl i Miljøministeriets vandplaner.

 

Alle oplysninger på denne hjemmeside er givet efter min bedste overbevisning, men uden ansvar.

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

webmaster - Jan Hjeds

www.vandplan.dk